2112367 KM
Przejechane kilometry

315022397 PLN
Zarobione pieniądze

77
Liczba kierowców

2604
Przejechane trasy

890799 L
Zużyte paliwo

178774 T
Waga przewiezionych towarów